ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับคุณผ่าน Kolify

ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับคุณผ่าน Kolify

Campaign Cost

Media fee + management fee

0

กรุณาระบุข้อมูลช่องทางการทำแคมเปญ, Tier ของอินฟลูเอนเซอร์, จำนวนของอินฟลูเอนเซอร์ และสโคปงาน เพื่อดูผลลัพธ์

จุดประสงค์ในการทำแคมเปญ*

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

Awareness

Engagement

Reach

Sales

Traffic

Message

Lead Generation

Video Views

ช่องทางการทำแคมเปญ*

Tier ของอินฟลูเอนเซอร์*

จำนวนของอินฟลูเอนเซอร์*

สโคปงาน*

ช่องทางการทำแคมเปญ*

กรุณาเลือก

Tier ของอินฟลูเอนเซอร์*

กรุณาเลือก

จำนวนของอินฟลูเอนเซอร์*

สโคปงาน*

กรุณาเลือก

+ เพิ่มช่องทาง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เวลาเริ่มต้นแคมเปญ*

เวลาเริ่มต้นแคมเปญจะนับ 7 วัน จากวันที่คุณส่งมอบงาน เป็นอย่างน้อย

เวลาสิ้นสุดแคมเปญ*